follow us
follow us
Gedichtendag 2023
26/01/23

Gedichtendag 2023

Op de dag van de eerste provincieraad van 2023 was het eveneens gedichtendag.

Voorzitter Christof Dejaegher opende de zitting met een gedicht van Judith Herzberg.

Luister hier.

Goedkeuring meerjarenplan provincie - regio Westhoek
12/12/22

Goedkeuring meerjarenplan provincie - regio Westhoek

De provincie keurt het aangepast meerjarenplan goed met duidelijke investeringskeuzes voor de Westhoek. 

Op donderdag 1 december keurt de provincieraad het aangepast meerjarenplan voor de periode 2020-2025 goed. Hierbij gaat extra aandacht naar de initiatieven voor komend werkjaar. In 2023 zal de provincie West-Vlaanderen maar liefst 70.108.220 euro investeren. Met dit investeringsbedrag wil het provinciebestuur inspelen op de specifieke vragen en behoeften van de West-Vlaming. Denken we maar aan veilige fietsinfrastructuur, groene en nabije recreatie of het bestrijden van wateroverlast. Ook voor de Westhoek staan heel wat initiatieven op het programma. De cd&v-fractie in de provincieraad bundelt de belangrijkste investeringskeuzes voor de regio. 

Aandacht voor onze dorpen

De Westhoek heeft op het grondgebied heel wat kleine dorpen. Het zijn ‘typische’ plaatsen die een specifieke en toekomstgerichte benadering vragen. Daarom selecteert de provincie West-Vlaanderen jaarlijks vijf dorpen voor het traject ‘DNA van het dorp’. Binnen dit traject gaat de provincie samen met bewoners en verenigingen op zoek naar het onderliggende DNA. Dit DNA vormt vervolgens de basis voor een toekomstgericht masterplan. Zowel Passendale (Zonnebeke) en Abele (Poperinge) zullen in 2023 het participatief en uniek traject doorlopen. 

Watervoorraad van 1 miljoen m³

Binnen het integraal waterbeleid werkt de provincie aan het bestrijden van wateroverlast en het aanleggen van watervoorraad. Om de waterbeschikbaarheid te versterken, onderzoekt de provincie de mogelijkheden om 1 miljoen m³ water te stockeren in de regio Ieper-Poperinge-Heuvelland. Dit gigantische volume kan dienen als irrigatiewater voor de landbouw. Een belangrijk initaitief voor de sector en de regio want de teelt van groenten en aardappelen is er zichtbaar aanwezig. Daarnaast is het ook één van eerste regio’s die geconfronteerd wordt met een captatieverbod bij droogte. 

De Provincie investeert ook komend werkjaar in projecten die wateroverlast vermijden. In de regio is de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek in Ichtegem voorzien. De provincie maakt hiervoor 150.000 euro vrij. 

De Westhoek als toeristisch uithangbord

De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer zullen ook in 2023 voorzien in toeristiche regiomarketing voor de Westhoek. De thema’s WO I en landschap, alsook “grote goesting” staan hierbij centraal. Het eerste thema wordt verder uitgewerkt met als titel ‘Landscapes, feel Flanders fields’. Om dit thema vorm te geven en in de markt te zetten, is 2,5 miljoen euro voorzien. Daarmee zal er een programmatie zijn van expo’s, events en landschapsbelevingsprojecten. Alle initiatieven vertellen het verhaal van WOI aan de hand van het landschap van de Westhoek. Daarnaast blijft de Westhoek de favoriete bestemming voor toeristen met “grote goesting”. Naast het ruime en vaste aanbod aan brouwerijen, wijnbouwers, bruine kroegen, hoeve- en streekproducenten… komt er in april een nieuwe editie van het Weekend van het Volkscafé. 

Twee nieuwe fietsinfrastructuurprojecten 

De provincie West-Vlaanderen voorziet voor 2023 11,4 mio euro om te investeren in 13 fietsprojecten. Twee van deze belangrijke projecten liggen in de Westhoek. 

1 Kortemark, Lichterveldestraat
2 Poperinge, Westouterseweg

Daarnaast voorziet de provincie in de herinrichting van de kruispunten op de frontzate tussen Nieuwpoort en Diksmuide. 

Uitbouw van bezoekerscentrum De Blankaart

In de Blankaart bouwt de provincie verder aan de ideale uitvalsbasis om de Ijzer- en Handzamevallei te verkennen. Ook de onthaalinfrastructuur en de vaste tentoonstelling stemt de provincie hierop af. De focus blijft natuur en educatie voor scholen, natuurliefhebbers, omgevingsrecreanten en groepen. Promotie en communicatie zijn hierbij belangrijke tools in functie van profilering en kenbaar maken van het aanbod.

Afbakening van de kleinstedelijke gebieden 

In West-Vlaanderen werden 10 kleinstedelijke gebieden afgebakend nl. Ieper, Poperinge, Veurne, Diksmuide, Blankenberge, Torhout, Tielt, Knokke-Heist, Waregem en Menen. Voor deze kleinstedelijke centra en voor 4 gemeenten die ook een verzorgende rol opnemen, worden concrete acties voorzien zoals het onderzoeken van innovatieve woonvormen. In Poperinge (Weeuwhof) en Diksmuide (Stationsstraat) gaan ontwerpteams op zoek naar de invulling van gebouwen met een duidelijke erfgoedwaarde.

Herinrichting van de grenspost Callicanes in Poperinge

De provincie werkt verder aan de herinrichting van de de grenspost Callicanes met aandacht voor de geschiedenis. Er werden met de opmaak van een masterplan, de aankoop en de afbraak reeds stappen gezet. Ook in 2023 zijn acties voorzien. De finale doelstelling blijft een project met focus op de dienstverlening naar de burger toe en het aanbieden van een kwalitatieve en multifunctionele ruimte voor iedereen. 

Contact

Christof Dejaegher, voorzitter provincieraad en Burgemeester Poperinge

Christof.dejaegher@west-vlaanderen.be

0477 70 28 99

Lies Laridon, provincieraadslid en Burgemeester Diksmuide

lies.laridon@west-vlaanderen.be 

0477 24 62 91

 

Meerjarenplan 2020-2025 provincie West-Vlaanderen
02/12/22

Meerjarenplan 2020-2025 provincie West-Vlaanderen

Na boeiende debatten en besprekingen mochten we gisteren in de provincieraad het aangepast West-Vlaams meerjarenplan 2020-2025 goedkeuren.In 2023 staan voor 79.108.220 euro aan investeringen gepland. Stuk voor stuk projecten die het belang van onze provinciaal niveau kracht bij zetten.

Benieuwd naar wat concreet op de agenda staat voor 2023?
Onze eerste gedeputeerde Bart Naeyaert maakte voor ons een korte samenvatting.

https://www.linkedin.com/pulse/aangepaste-meerjarenplan-op-maat-van-de-vragen-noden-en-bart-naeyaert?trackingId=v/cj/a+lTXeq51RNbtAccg==/?trackingId=v/cj/a lTXeq51RNbtAccg==

Uitbreiding provinciedomein De Gavers
14/11/22

Uitbreiding provinciedomein De Gavers

De Provincie West-Vlaanderen maakt werk van een natuur- en milieueducatiezone in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. De geplande werken moeten het historisch landschap van de Gaverweiden herstellen. Waar het kan zullen natte weilanden met de typische grachten, poelen, knotwilgenrijen en boomgaarden heraangelegd worden.
In totaal wordt via dezen herinrichting 1.430 m² onthard. Door het gebied komt een 'natuurleerpad' voor natuur en milieueducatie. Twee klascontainers vormen het sluitstuk voor deze leerrijke en boeiende omgeving.
 

Leader plattelandsontwikkelingsprogramma
07/11/22

Leader plattelandsontwikkelingsprogramma

Een nieuw Leaderprogramma staat in de steigers [🏗] . Dit is een belangrijke hefboom om te blijven werken aan een aangepast plattelandsbeleid binnen de Provincie West-Vlaanderen!

Leader is een belangrijk subsidieprogramma waarbinnen de Provincie West-Vlaanderen, Vlaanderen en Europa plattelandsontwikkeling ondersteunen. Tijdens de provincieraad van vorige week werd het provinciaal kader voor de volgende programmaperiode (2023 – 2027) goedgekeurd.
In deze periode zullen verschillende projecten in 𝟒𝟗 𝐖𝐞𝐬𝐭-𝐕𝐥𝐚𝐚𝐦𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐦𝐞𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧 samen 𝐭𝐨𝐭 𝟏𝟑,𝟐 𝐦𝐢𝐥𝐣𝐨𝐞𝐧 𝐞𝐮𝐫𝐨 kunnen ontvangen. De focus zal in deze periode op 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐥𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐛𝐨𝐮𝐰 & 𝐤𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐤𝐞𝐭𝐞𝐧, 𝐛𝐢𝐨𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐢𝐭 & 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐞𝐧 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐠𝐞 & 𝐥𝐞𝐞𝐟𝐛𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐫𝐩𝐞𝐧 liggen. Drie kernuitdagingen voor het West-Vlaamse platteland. Komende maanden verfijnen we het programma waarna een eerste oproep in de loop van 2023 volgt.
 

Opwaardering vogelopvangcentrum Bulskampveld
04/11/22

Opwaardering vogelopvangcentrum Bulskampveld

De provincieraad keurde het bestek goed voor de energetisch renovatie van Remise in provinciedomein Bulskampveld (Gemeente Beernem). Het gebouw waarin het vogelopvangcentrum gehuisvest is, krijgt hierdoor een opwaardering met extra aandacht voor het educatieve luik. Zo worden er leslokalen voorzien, alsook een cameralink tussen de verzorgingsruimtes en de winkel van het vogelopvangcentrum. Hierdoor kan de werking laagdrempelig toegelicht worden.

Verdere inrichting Ledegemse Meersen
28/10/22

Verdere inrichting Ledegemse Meersen

Na een participatief traject gunde de provincieraad op 27 oktober de inrichting van de Ledegemse Meersen. Een integraal waterproject nabij het centrum van Ledegem met aandacht voor zachte recreatie. Zo worden de oevers van de Heulebeek en de historisch opgehoogde weiden in oorspronkelijke staat hersteld. Dit is belangrijk in functie van waterberging en infiltratie. Het buffervolume wordt mede hierdoor uitgebreid van 12.700 m3 tot 16.500 m3.
Er zal ook een onverhard wandelpad van 1,5 km aangelegd worden. De provincieraad keurde daarnaast de aanleg goed van een nieuwe brug over de Heulebeek. Deze brug ligt op de kezelbergroute (tussen Menen en Roeselare) die op zijn beurt langs de Ledegemse Meersen ligt.
 

Provincie West-Vlaanderen investeert verder in goede en veilige fietsinfrastructuur
23/09/22

Provincie West-Vlaanderen investeert verder in goede en veilige fietsinfrastructuur

🚲 Gisteren, 22 september, eindigde de Week van de Mobiliteit.

Ook na deze symbolische week werkt de cd&v-fractie in de provincieraad verder aan het stimuleren van duurzaam vervoer in West-Vlaanderen. 🚲

De provincieraad keurde deze maand vijf dossiers goed voor goede en veilige fietsinfrastructuur ❗️

In Wevelgem (Bergelen), Izegem (centrumbruggen), Staden (Bruggestraat), Kortemark (Lichterveldestraat) en Hooglede (Kortemarkstraat en Hogestraat) investeert de Provincie West-Vlaanderen 1.538.188,21 euro (excl. BTW) via het fietsfonds.
#goedopweg

Samenaankoop zonnepanelen en thuisbatterij.
13/05/22

Samenaankoop zonnepanelen en thuisbatterij.

De Provincie West-Vlaanderen organiseert opnieuw een groepsaankoop voor zonnepanelen én voor de eerste keer ook voor thuisbatterijen.
Raadslid Hilde Decleer drong er bij de gedeputeerde op aan om dit initiatief op poten te zetten. Deze groepsaankoop is belangrijk voor élke West-Vlaming, zeker nu de energieprijzen verder stijgen.
Meer info: https://www.ichoosr.be/zonnepanelen/west-vlaanderen
 

Trajectcontroles in West-Vlaanderen
27/04/22

Trajectcontroles in West-Vlaanderen

Er komen 43 trajectcontroles langs Vlaamse gewestwegen bij, waarvan 16 in West-Vlaanderen. Dit bovenop de huidige 52 trajectcontroles op West-Vlaamse gewestwegen. Op vandaag werken slechts 19 van deze trajectcontroles in onze provincie. Burgemeester van Diksmuide en provincieraadslid Lies Laridon drong in de afgelopen provincieraad dan ook aan op een snelle indienststelling van de huidige systemen.

Uitbreiding provinciaal domein 'Bergelen'
24/03/22

Uitbreiding provinciaal domein 'Bergelen'


Provincieraadslid Claude Croes en schepen Stijn Tant trokken naar provinciedomein Bergelen want dit mooie domein blijft groeien. Afgelopen zitting zette de provincieraad het licht op groen voor een nieuwe uitbereiding van bijna 7.500 m². Samen met de recent aangelegde parking, de nieuwe speeltoestellen en de ambitie voor een renovatie van het natuureducatief centrum krijgt dit pareltje in Zuid-West-Vlaanderen alle kansen! Zo blijft de Provincie West-Vlaanderen alvast investeren in zijn provinciedomeinen.
Klik hier om Claude en Stijn aan het woord te horen.

Aanleg fietsvoorzieningen Diksmuidsesteenweg Roeselare
07/03/22

Aanleg fietsvoorzieningen Diksmuidsesteenweg Roeselare

De provincieraad keurde i.h.k.v. het fietsfonds het bestek goed voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Diksmuidstesteenweg in Roeselare. Waar mogelijk komen er hier vrijliggende, brede en enkelrichtingsfietspaden met aandacht voor groen. Dit is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, Stad Roeselare, Vlaanderen en Aquafin. Kersvers schepen van mobiliteit Stefaan Van Coillie en fractievoorzitster Els Kindt kijken alvast uit naar deze belangrijke realisatie.

Klik hier om Els en Stefaan aan het woord te horen.