follow us
follow us
Uitbreiding Ledegemse Meersen
24/02/22

Uitbreiding Ledegemse Meersen


We werken verder aan de ontwikkeling van de Ledegemse Meersen. We creëren er ruimte voor water met een mooie bonus voor biodiversiteit en recreatie.
Voor de realisatie ervan werden tijdens de provincieraad van 24 februari gronden aangekocht en geruild. Eén van die percelen is gelegen langs de Kezelbergroute. Daardoor kan deze omgeving voor fietsers en wandelaars een mooie plaats worden om even te verpozen en hen bovenal een schitterende toegang geven tot het domein. Gedeputeerde Bart Naeyaert en Burgemeester Bart Dochy zijn alvast enthousiast.
Klik hier om Bart en Bart aan het woord te horen.

Carbon farming Beernem
07/02/22

Carbon farming Beernem

We moeten de klimaatopwarming een halt toeroepen. Maar hoe?

Planten van bomen, recycleren van vuilnis, gebruiken van groene energie… er zijn heel wat manieren om onze CO2-uitstoot te verlagen. Er zijn ook nieuwe technieken binnen de landbouwsector. Hiervoor engageren een aantal landbouwers, de Gemeente Beernem en Inagro vzw zich om op gemeentegronden ‘Carbon Farming’ toe te passen. Zo zorgt onder meer de onderzaai van gras bij een perceel mais voor de opslag van extra koolstof in de bodem.

Een succesvol proefproject! Dat blijkt uit een vraag van Beernems schepen en provincieraadslid Ruben Strobbe aan Gedeputeerde Bart Naeyaert. 12 landbouwers zorgen sinds 2020 voor de opslag van 65 ton CO2 op ruim 14 ha. Dat is 65 ton CO2 die niet aanwezig is in de atmosfeer. Daarenboven zorgt de toepassing van deze techniek voor een extra vruchtbare bodem en meer biodiversiteit.

Zie ook https://www.instagram.com/p/CZt5GtiIf7O/?utm_source=ig_web_copy_link
Meer info: https://inagro.be/carbonfarming

Provincie ondersteunt Lokale klimaatprojecten
31/01/22

Provincie ondersteunt Lokale klimaatprojecten


De Provincie West-Vlaanderen wil evolueren naar een klimaatneutraal gebied. Dat kan enkel als lokale besturen maar ook organisaties, scholen en burgercoöperaties inspanningen leveren. De Provincie wil deze inzet graag ondersteunen door dit voorjaar een zesde oproep lokale klimaatprojecten te lanceren.
Bij de vorige oproep ontvingen 17 projecten samen 1.444.113 euro. Eén van deze ambitieuze initiatieven is de installatie van een zonnepanelenpark op het dak van Jeugdcentrum De Kouter in Poperinge. Burgemeester en Provincieraadsvoorzitter Christof Dejaegher toont alvast wat mogelijk is dankzij de oproep lokale klimaatprojecten van de Provincie West-Vlaanderen.

Luister hier naar zijn verhaal.
 

Week van de Markt
28/06/21

Week van de Markt

Jean de Bethune: Morgen start de ‘Week van de Markt’!
De Provincie West-Vlaanderen organiseert van maandag 28 juni tot en met zondag 4 juli 2021 in samenwerking met Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) en de Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse Marktkramers (OOWVM), een grootschalige promotieactie voor de wekelijkse markten.
 

12,5 ha extra voor provinciedomein Fort van Beieren
22/06/21

12,5 ha extra voor provinciedomein Fort van Beieren

In Brugge ligt langs de Damse vaart provinciedomein Fort van Beieren. Op dit moment is het domein 54 ha groot. Tijdens de zitting van juni besliste de provincieraad over de aankoop van ongeveer 12,5 ha extra. Voor deze aankoop voorziet de provincie West-Vlaanderen een budget van 1.140.419,40 euro. “In één klap groeit dit prachtige provinciedomein met ongeveer 25%. Niet alleen de extra ruimte is belangrijk maar ook de invulling ervan. De toegevoegde gronden moeten het groengebied versterken en zachte recreatie bevorderen. Zo komt er een extra toegangsweg vanuit of naar de Damse vaart,” aldus provincieraadslid en Brugs gemeenteraadslid Hilde Decleer.     

De provincie West-Vlaanderen koopt ook een nabijgelegen maar niet aangesloten stuk van bijna 0,8 ha. Dit stuk kan gebruikt worden als ruilgrond om een toegang te voorzien vanuit de Damse wegel. Zo kunnen bezoekers vanuit Koolkerke door provinciedomein Fort van Beieren richting de Damse vaart.

 “Het beheer van het domein gebeurt in samenspraak. Zo zijn er reeds samenwerkingsverbanden met landbouwers in functie van hooien en begrazen. Voor de invulling van de nieuwe gronden zal de provincie afspraken maken met Stad Brugge, landbouwers, ANB en Natuurpunt. Zo kunnen we samen van deze uitbereiding een schitterend project maken,” besluit een opgetogen Decleer.

Klik hier voor het filmpje.

Fietsinvesteringen in Waregem, Anzegem en Zedelgem
07/06/21

Fietsinvesteringen in Waregem, Anzegem en Zedelgem

De provincieraad keurde vorige week het bestek goed voor de heraanleg van fietsvoorzieningen in Zedelgem, Waregem en Anzegem. De Provincie West-Vlaanderen blijft zo investeren in kwaliteitsvolle en veilige fietsverbindingen.
Provincieraadslid en Waregems Schepen Rik Soens en collega-schepen Philip Himpe zijn alvast in hun nopjes!

Klik hier om Rik en Philip aan het woord te horen.

Nieuwe invulling voor bezoekerscentrum Bulskampveld
01/06/21

Nieuwe invulling voor bezoekerscentrum Bulskampveld

Provinciedomein Bulskampveld in Beernem is een toeristische en recreatieve trekpleister. Naast fietsen, wandelen en spelen kunnen bezoekers er kennis maken met het bezoekerscentrum. De huidige inrichting is ondertussen 18 jaar oud.  Daarom zal de provincie West-Vlaanderen nu werk maken van een nieuwe invulling. “Bezoekers willen in Bulskampveld iets kunnen beleven. De opdracht voor de nieuwe invulling van het bezoekerscentrum speelt hier op in. Uiteraard staat de link met de prachtige natuuromgeving centraal want we gaan voor de invulling op zoek naar een uniek verhaal over het thema bos. Daardoor zal er ook een interactie zijn met wat men in de directe omgeving van het bezoekerscentrum kan zien en beleven,” aldus provincieraadslid en schepen Ruben Strobbe en gemeenteraadslid Piet De Rycke.   

 De provincie West-Vlaanderen mikt voor de invulling bijzonder hoog. Er moet een verhaal komen dat bezoekers nergens anders in Vlaanderen kunnen beleven en waarvoor men zelfs vanuit de buurlanden Bulskampveld bezoekt. “Het is daarnaast belangrijk dat het bezoekerscentrum voor iedere bezoeker interessant is en blijft. Daarom gaat de provincie op zoek naar een concept dat zowel interessant is voor de leek met weinig kennis als de meerwaardezoeker,” aldus een tevreden Strobbe en De Rycke.  

De goedkeuring van het bestek is een eerste stap. De nieuwe invulling moet klaar zijn tegen het voorjaar van 2024. De provincie voorziet hiervoor 1.020.000 euro (incl. BTW).       

Uitbreiding provinciaal domein 'De Gavers'
27/04/21

Uitbreiding provinciaal domein 'De Gavers'

De Gavers is het grootste groengebied in de regio Kortrijk. Jaarlijks genieten zo’n 790.000 bezoekers van dit Provinciaal Domein. Recent werden opnieuw 21,2 hectare gronden toegevoegd. Deze nieuwe gronden zijn bestemd voor natte natuur en natuureducatie, als overstromingsgebied en als zone in beheer van Natuurpunt ‘De Villaplasjes’.

Een positief project in nauwe samenwerking met de nabijgelegen lokale besturen, buurtbewoners, natuurverenigingen en landbouwers. In functie van deze positieve samenwerking werden tijdens de afgelopen provincieraad enkele gronden overgedragen aan de grondenbank ‘De Gavers’. Deze grondenbank dient als compensatie voor de aangesneden landbouwgronden voor het Provinciaal Domein.

Samen werken we verder aan deze prachtige groenzone! 

Veilige fietsverbinding tussen Beernem en Oedelem
22/04/21

Veilige fietsverbinding tussen Beernem en Oedelem

De Provincieraad keurt het bestek goed voor de heraanleg van het fietspad langs de Beernemstraat en de Scherpestraat.
Een veilige fietsverbinding van 2,5 kilometer tussen Oedelem en Beernem

Tijdens de Provincieraad van donderdag 22 april werd het bestek goedgekeurd voor de heraanleg van het fietspad langs de Beernemstraat en de Scherpestraat in Beernem. Samen met de gemeente Beernem, Aquafin en de VMM investeert de provincie West-Vlaanderen bijna 5,5 mio euro in deze veilige fietsverbinding inclusief nieuw wegdek en riolering.

Lees hier meer.

Klik hier om Jos en Ruben aan het woord te horen.

Toerisme Leiestreek lanceert nieuwe wandel- en fietsroutes
30/03/21

Toerisme Leiestreek lanceert nieuwe wandel- en fietsroutes


Claude Croes lanceert samen met Toerisme Leiestreek een reeks nieuwe wandel- en fietsroutes.

Trek je schoenen aan of neem je fiets en kom deze prachtige Leiestreek ontdekken!

Lees hier meer.

Water-Land-Schap
26/03/21

Water-Land-Schap

Binnen het programma Water-Land-Schap werken verschillende partners samen om de uitdagingen rond water in landelijke gebieden aan te pakken.
'Robuuste Waterlopen Westhoek' is één van de mooie projecten binnen het programma. Op grondgebied Heuvelland en Ieper wil het project o.a. erosie aanpakken, de waterkwaliteit verbeteren en watervoorraad veiligstellen. De provincieraad keurde nu een aanpassing van het subsidiereglement goed. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het project effectief bijdraagt tot doeltreffende oplossingen.

Klik hier voor meer uitleg.

Heropstart toeristische sector
25/03/21

Heropstart toeristische sector

West-Vlaanderen heeft veel toeristische troeven. In onze provincie zijn dan ook heel wat toeristische ondernemingen getroffen door de gevolgen van Corona.

Om deze ondernemingen te ondersteunen maakte Vlaanderen 30 miljoen euro vrij voor de heropstart. De provincieraad besliste vandaag om daar 2 miljoen euro provinciale middelen aan toe te voegen.